Information till boende och hyresgäster i Brf Gumshornet

Höstbrev 2018

Den varma sommaren tärde extra hårt på vår fina park och styrelsen köpte in en egen bevattningsutrustning. Flera medlemmar ryckte ut och hjälpte till att vattna våra vackra planteringar i parken, stort tack! Under hösten kommer även en del höga buskar att beskäras ordentligt.

Under sommaren har den vita skulpturen i parken renoverats av firma Innerstads Snickarna, som har sina lokaler på Gumshornsgatan 6.

Dessvärre är vår springbrunn trasig sedan en tid tillbaka, felet är större än vad vi trodde från början och kommer att åtgärdas under våren 2019.

Extrastämman i augusti avlöpte enligt plan och de nya stadgarna är nu antagna.

De fasta entrémattorna är nu installerade tillsammans med nya gallermattor. Gallermattornas uppgift är att ta bort den värsta smutsen vilket gör att de fasta mattorna får en längre livslängd.

Vi har på prov monterat ner samtliga tre papperskorgar i parken. Skälet är att minska antalet råttor som lockas av matavfall samt att vi ser att de mest nyttjas av externa besökare.

Höstens planerade OVK kommer att starta i januari 2019.

Flera boende upplever parken som mörk på kvällarna och styrelsen har startat ett ärende där vi ska se över möjligheten att öka belysningen för ökad trygghet.

Det nya sophanteringssystemet kommer förhoppningsvis att vara i drift till jul.

Styrelsen administrerar kölistan för dem som önskar att hyra en garageplats. Kontakta styrelseledamot Marc Nylander om ni har en garageplats att hyra ut. För närvarande har föreningen inga garageplatser till salu.

Styrelsen vill också påminna våra medlemmar att alltid kontakta oss för ett godkännande när ni önskar hyra ut ert boende i andra hand.

Nya medlemmar välkomnas till Brf Gumshornet av en liten rundtur tillsammans med vår styrelseledamot Johanna Strand.

Vi i styrelsen vill passa på att önska er alla en fortsatt härlig höst!

Styrelsen Brf Gumshornet

Autogiro

Styrelsen ser gärna att så många medlemmar som möjligt ansluter sig till autogiro. Kontakta Storholmen vid frågor om hur du går tillväga!

Föreningens nya stadgar

Efter en lyckad genomröstning på föreningens extrastämma ons 15e Augusti finns nu föreningens nya stadgar.

Sopnedkast och grovsopor

Vi vill påminna om att bara slänga hushållsavfall i sopnedkasten, inte kläder, glas och annat. Inte heller pizzakartonger o dyl.
I grovsoprummet görs nu en städning. Slängdina saker i behållarna. Målarburkar hör intehemma i utrymmet. För information omhantering av grovsopor som inte får lämnasi föreningens grovsoprum hänvisas tillföljande sida;
http://www.återvinningstockholm.se/atervinningscentral/