Informationsbrev till alla boende och hyresgäster

Byte av förvaltningsbolag
BRF Gumshornet har sagt upp avtalet med Storholmen och from den 15 april har föreningen en ny fastighetsskötare på plats.

Välkommen Roger!
Roger är vår nya fastighetsskötare och en del av er har redan stiftat bekantskap med honom då han
tidigare arbetat för Storholmen. Roger kommer vara heltidsanställd av föreningen och finnas på plats
07.00 – 16.00 på vardagar. Från och med 15 april når ni Roger på 073 323 38 10 eller fastighetsskotare@gumshornet.se

Roger kommer att ha sitt kontor på Gumshornsgatan 3 och till honom ska ni vända er med samtliga frågor
om fastighetsskötsel, drift, teknik och felanmälningar i fastigheterna. Vi ber om hänsyn och överseende under denna känsliga övergångsperiod vi står inför under april och maj.
I början blir det mycket för vår nya fastighetsskötare att ta hand om men vi är säkra på att detta kommer bli väldigt bra för föreningen framöver. Inom kort kommer vi även att skicka ut information om vår nya ekonomiska förvaltare, men tillsvidare fortsätter ni att kontakta Storholmen förvaltnings ekonomiavdelning.

Ny hemsida
Styrelsen har tagit fram en ny hemsida med ett eget ärendehanteringssystem där du som boende kan göra en felanmälan. Hemsidan uppdateras löpande och här hittar du all information du behöver. Vi kommer också lägga upp både aktuella och kommande projekt så alla vet vad som händer i föreningen.  www.gumshornet.se

Nya avfallsutrymmen

Vi hoppas ni uppskattar våra två nya rum för sopor. Rummet för hushållssopor och matavfall finns på Gumshornsgatan 17. Miljörummet för emballage, plast, glas, små-el och tidningar finns på Gumshornsgatan 3. Önskar ni slänga större föremål såsom dörrar, bildäck, sängar, möbler etc hänvisar vi till närmaste återvinningscentral.

Ventilationskontroll OVK

Inom kort är den lagstadgade ventilationskontrollen genomförd i samtliga bostäder. De som ej haft besiktning kommer kontaktas. När alla lägenheter besiktigats får föreningen en rapport med åtgärder som ska genomföras för att ventilationen ska fungera väl. En del åtgärdas av de boende och en del av föreningen. Styrelsen återkommer i detta ärende.

Föreningsstämma
Välkommen till föreningsstämma den 7 maj kl 19.00 (separat kallelse kommer inom kort).

Med vänliga hälsningar

Styrelsen Brf Gumshornet