Sotning och Brandskyddskontroll v 37 och 38

Sotning och Brandskyddskontroll är framflyttad pga takmålning och kommer att utföras på Gumshornet v 37 och v 38.
Avisering sker i lägenheternas brevlådor 7 dagar före besöken.
Stockholms 2:a sotningsdistrikt utför Brandskyddskontroll på uppdrag av Stockholms brandförsvar.
Vi återkommer när det närmar sig.