Välkommen sommar!

Parken sprudlar av grönska och ännu finare ska den bli. I veckan påbörjas grävningar för att skapa bättre belysning. Vår fina fontän ska också lagas.

Vi räknar med att arbetet kommer fortgå ca två – tre veckor. Entreprenadarbetet med takmålning är avslutat men arbete med hängrännor och taksäkerhet fortlöper ytterligare ett par veckor.

OVK-besiktning är nu genomförd och strax efter sommaren räknar vi med att skicka ut information kring vilka åtgärder som måste vidtas för att Gumshornet ska få lagstadgad godkänd OVK. Upphandling pågår och vi räknar med att projektet kommer löpa under hösten och kanske även in på våren.

Tänk på att sortera och vika ihop sopor i Miljörummet. Lägg inget på golvet. Det blir extra kostnader för oss alla när vår Fastighetsskötare får ägna mycket tid på att fördela våra sopor.

Vår fastighetsskötare Roger finns på plats hela sommaren vardagar 0700 – 1600 och som vanligt lägger du ärenden och felanmälan på hemsidan.

Med önskan om en fin sommar,
Styrelsen BRF Gumshornet