Sotning och Brandskydd

Enligt ”Lagen om skydd mot olyckor 2003:78”

Sotning och brandskyddskontroll kommer att utföras i fastigheten Harpan 52, Narvav. 25, Gumshornsg. 11-13, Gumshornsgatan. 5-9, Gumshornsgatan. 12 med kundnr: 9014800-01, 9014900, 9015000-5100, 5200, 5300.

V.37 Måndag – Torsdag 9/9 – 12/9 och V.38 Måndag 16/9.