Information inför hösten 2019

OVK
Den lagstadgade ventilationsbesiktningen är nu genomförd. Många av lägenheterna har stora brister som måste åtgärdas för att få en godkänd OVK. Av denna anledning står föreningen inför ett stort projekt som vi i styrelsen nu planerar för.

Sophantering
Vår fastighetsskötare Roger lägger ned mycket tid på att platta till kartonger, städa golvet och ha isär större föremål som olovligen kastas i Miljörummet.

Vänligen notera:
– Kärlen för grovsopor är ej till för större möbler.
– Föremål större än ett handbagage får ej kastas, dessa måste köras iväg till en återvinningsstation av den boende. Sophanteringen kostar föreningen stora summor varje månad.

Felanmälningar
Låt oss hjälpas åt att hålla vår förening i gott skick. Ser ni en lampa som är trasig, skadedjur i källaren eller något annat som bör åtgärdas, gå in på www.gumshornet.se och klicka på knappen ”Felanmälningar” för att skicka ett ärende till fastighetsskötare Roger.

Takrenovering
Renoveringen är nu nästan avslutad, några mindre arbeten återstår innan slutbesiktning.

Parken
Vi hoppas att ni uppskattar den nya belysningen som nu är på plats i vår fina park.
Springbrunnen är lagad och utemöblerna kommer att stå framme tills i oktober.

Sotning
Stockholms 2:a sotningsdistrikt kommer utföra sotning enligt lagen om brandskyddskontroll. Berörda lägenheter är aviserade. Kontrollen kommer att utföras i vecka 37 och 38. Vänligen lämna till träde, tack!

Trevlig höst önskar Styrelsen BRF Gumshornet