Bra och rätt sortering ger lägre kostnader för vår förening!

Att ta hand om våra sopor är ett miljöarbete som börjar hemma hos var och en av oss. Eftersom olika avfallstyper tas om hand på olika sätt, är det viktigt att vi sorterar sopor rätt. Detta för att kunna bibehålla våra funktionsdugliga och trevliga rum för avfall.

Din insats är viktig!

Miljörum:
Wellpapp, kartong, plast, metall och tidningar slängs här. Wellpapp och kartonger viks ihop och tillplattas innan de kastas.
Plast och pappförpackningar ska hällas ut löst i kärlen. Dessa ska inte ligga samlade i en påse eftersom de sedan ska sorteras för hand på ett löpande band hos återvinningsföretaget. Var försiktig när du slänger lågenergilampor så dessa ej går sönder, de innehåller kvicksilver.
Kuvert ska slängas i kärlen för kartong, då klistret som används i kuverten förstör återvinningen.

Hushållssoprum:
Hushållssopor, matavfall och glas slängs här. Knyt ihop påsen ordentligt innan det slängs i respektive kärl. Vid fulla kärl för t.ex. glas vid storhelger, ta ansvar och lämna dem själv på en återvinningsstation. Eller vänta tills kärlen är tömda. Vid överfulla kärl (om locket inte går att stänga) finns en stor risk att kärlen inte töms.
Lämna inte sopor eller något annat stående på golvet.
Hållare och påsar för matavfall finns i hushållssoprummet.

Avfall som du själv ska lämna till återvinning och EJ kan tömma i vårt miljörum:

• Större förpackningar och emballage samt skrymmande föremål såsom möbler

• Större elektronik och långa lysrör • Läkemedel lämnas till apotek • Glas annat än små burkar och flaskor, t ex stora glasburkar, glas till tavelramar etc • Möbler, t ex soffor, stolar • Keramik, t ex trasiga blomkrukor, tallrikar • Spegelglas • Gips • Miljöfarligt avfall, t ex färg, lack och andra kemikalier • Trädgårdsavfall • Julgranar

Två återvinningscentraler i vår närhet:
– Roslagstulls återbruk Cederdalsgatan 7 11347 Stockholm 08-522 120 00
måndag-torsdag 16:00-21:00 lördag och söndag 10:00-16:00
– Bromma AVC Linta Gårdsvägen 16874 Bromma 08-522 120 00
Måndag – torsdag 10:00 – 20:00 Fredag – söndag 09:00 – 17:00