Viktig information till garageägare. Bilen måste flyttas!

Våra sprinklers fungerar inte och behöver bytas. Detta enligt gällande brandskyddsregler och för att fastighetens försäkring ska gälla.

Sprinklerbytet kommer ske mellan 4 och 8 november kl 0700 – 1800
och sker i tre etapper.

Etapp 1 måndag 0700 – tisdag 1300…..

Etapp 2 tisdag 1200 – onsdag 1800..ex

Etapp 3 torsdag 0700 – fredag 1800..

Vår fastighetsskötare kommer även sätta upp lapp på er bil. Under aktuell Etapp tiden får bilen inte stå i garaget. Samtliga garageburar skall vara öppnade och bilen borttagen. Arbetet kan då inte genomföras och extra arbete och kostnader tillfaller föreningen.

Kontakta Fastighetsskötaren vid eventuella frågor.

Tack för hjälpen! Hälsar Styrelsen