Snart är det vår! Och här i vår förening är det full aktivitet!

Vattenskadan vid G9:ans entré

Nu är vattenskadan åtgärdad. Stort tack till alla boende som har varit berörda av detta långdragna arbete och varit tvungna att använda en annan entré till och från bostaden.

Ventilationsåtgärder

I april kommer vår valda entreprenör att genomföra ventilationsåtgärder i fem lägenheter. Syftet är att skapa sig en bild av hur ventilationen ser ut idag för att i sin tur kunna ta fram en kostnads- och tidsplan för genomförande av åtgärder i övriga lägenheter.

Renovering källare på G12 och Narva 25

Föreningen har renoverat och installerat nya burar/källarförråd till de boende.

Rörelselampor

Lampor kommer installeras ovan garageportarna mellan G6 och G12 för att öka trivseln.

Trivselregler

Styrelsen vill gärna påminna om våra trivselregler. Flera boende har störts av hög musik på sena kvällar, stökiga trappuppgångar samt nedskräpning. Visa hänsyn till din granne för allas trivsel. Läs gärna mer om våra trivselregler på gumshornet.se.

Vårstädning i parken

Vid påsk sopas gruset upp och förhoppningsvis kan utemöblerna ställas ut om vädret tillåter.

Färre bilar i parken

När ni bokar taxi får ni gärna möta föraren vid bommen för att minska onödig trafik. Egen bil får endast tas med in i parken för i- och urlastning.

”Save the date” för Årsstämman

Boka gärna in årsstämman 6 maj kl 1900 på Oscarshemmet. Då går vi igenom årsbokslut, aktuella projekt och mycket mer. Vi bjuder på något lätt att äta också. Ordinarie kallelse kommer i brevlådan.