Med anledning av Coronaviruset covid-19

Risken för spridning av Coronaviruset bedöms som mycket hög av Folkhälsomyndigheten. Vi följer utvecklingen noga och baserat på de rekommendationer som finns har vi av omtanke för boende, hyresgäster och medarbetare vidtagit försiktighetsåtgärder.

Felanmälan
Från och med onsdagen 25 mars utför vi i första hand akuta åtgärder i lägenheter. Vi återkopplar givetvis till dig om du felanmäler även om arbeten inte kan utföras just nu. Ronderingar genomförs som vanligt. Vid alla lägenhetsarbeten vidtar vi försiktighetsåtgärder och därför tar vi inte i hand. Vi håller avstånd från varandra. Vårt kontor där Fastighetsskötare Roger huserar är stängt tillsvidare och vi ber er ej besöka Roger där. Detta för att minska smittspridning.

Att tänka på inför årsstämman
Folkhälsomyndigheten rekommenderar alla med symtom på luftvägsinfektion, även lindriga, att avstå sociala kontakter som riskerar att sprida smitta. I dagsläget blir årsstämman av enligt plan den 6 maj men vi håller stämman kort och det blir ingen dryck eller mat denna gång.

Generella råd för att skydda dig själv och andra<

  • Tvätta händerna ofta med tvål och varmt vatten eller handsprit
  • Hosta och nys i armvecket
  • Undvik att röra ögon, näsa och mun
  • Stanna hemma om du är sjuk
  • Tänk på din granne bredvid dig

Låt oss respektera situationen, ta hänsyn och ta hand om varandra.

Varma hälsningar
Styrelsen BRF Gumshornet