Höstbrev

Ny fastighetsförvaltning på BRF Gumshornet
Vi har ny fastighetsförvaltning på föreningen. Det är Cura förvaltning som allteftersom tar över. Då föreningen för närvarande har många akuta ärenden och dessutom är i övergång så ber vi om överseende om det tar några dagar extra innan vi återkopplar.

• Ärenden/felanmälan/kontakt fastighetsskötare: www.gumshornet.se

• Akuta ärenden vardagar 08.00 – 16.00, 08 – 21 91 00. Övrig tid Jour 08 – 18 70 00

• Hissjour 08 – 618 48 48

Dörrmattor samt lämnade saker i trapphus
Enligt brandföreskrifter får dörrmattor ej finnas i trapphusen. Blomkrukor, skor, leksaker, vagnar osv får ej heller stå framme. Varken i trapphus eller på vädringsbalkonger. Föreningen kan belastas med en straffavgift på 100 000:-. Vi ber boende avlägsna dylika föremål i november. Kvarvarande saker slängs i december.

Svenska störningsjouren
Vid störning eller andra trygghetsproblem vänligen kontakta 08 – 568 214 00. Öppet alla dagar 20.00 – 06.00. Kostnaden på 2 250:- debiteras den boende som orsakat störningen i fastigheten. Läs mer om gällande regler på vår hemsida och i bifogat dokument.

Inbrott
Föreningen har tyvärr haft inbrott i port nr 13. Vi vill uppmana alla boende att använda kåpor på era lås då det försvårar för gärningsmännen.