God Jul och Gott Nytt år

Sophantering

Vi har stora belastningar i vårt hushållssoprum och i miljörummet. Ju mer vi hjälps åt desto lägre kostnader för vår förening!

Hushållssoprummet: Nyttja gärna de bakre gröna kärlen, blir de överfulla har entreprenören svårt att flytta dessa.

Miljörummet: Det blir snabbt överfullt i kärlen för wellpapp och kartong. Var noga med att platta till samtliga kartonger innan de slängs. Vi vill också påminna om att det är strikt förbjudet för hantverkare att slänga saker i Miljörummet, den boendes ansvar.

Ventilationsåtgärder

Ventilationsåtgärderna fortsätter och i januari kommer Mio Sparreman från OVK-specialisten att kontakta boende på G7, därefter är det boende på G9 som står på tur.

Julbelysning och levande ljus

Levande ljus är stämningsfullt men tänk på att aldrig lämna tända ljus obevakade och kontrollera era brandvarnare. Utomhusbelysningen måste vara kopplad till ett jordat uttag och se över att alla kontakter och sladdar är i gott skick.

Nya medlemmar

Nya medlemmar välkomnas till Brf Gumshornet med en liten rundtur tillsammans med vår styrelseledamot Johanna Strand.

Information

Om ni ej får detta julbrev till er e-post så vänligen skicka ett mail till maria@styrelsen.se så lägger hon in er i vår kontaktlista.

Fastighetsskötsel

Fastighetsskötaren Magnus Holmstedt från Cura förvaltning nås bäst via ärenden/felanmälan på hemsidan och finns tillgänglig på Gumshornet måndag och torsdagar.
I julveckorna är Magnus här 21/12, halvdag 25/12, 28/12 samt halvdag 31/12.

Vi önskar er ett härligt julfirande!

Styrelsen och fastighetsskötare Magnus/Cura Förvaltning