Informationsbrev tidig vår 2021

Nytt passersystem på ingång

Vårt passersystem dvs portkoder och porttelefon har stora brister. Styrelsen har tagit in offerter kring ett nytt system och återkommer inom kort med en lösning.

Ventilationsåtgärder

Föreningens ventilationsåtgärder löper på, uppgång G5 är klar och OVK-specialisten fortsätter nu på G7. Näst på tur är G9. Vänligen ge tillträde till era bostäder så att arbetet kan fortsätta enligt plan.

Snöskottning balkonger och terrasser

Boende ansvarar för snöskottning av balkonger och terrasser. Var två personer så att den ene kan bevaka att ingen får snö/is över sig. Ta även bort nedskottad snö/is som hamnar på gångar/trappor.

Uthyrning av utrymmen

Styrelsen har renoverat samtliga utrymmen där våra sopkvarnar tidigare har varit installerade. Nu är dessa utrymmen tillgängliga för uthyrning till medlemmar. De är ca 2 – 5 kvm stora och hyreskostnaden ligger på 250kr/kvm/månad. Maila anders@gumshornet.se om intresse finns.

Ny belysning på G7

Ytterbelysning är installerad vid utgången mot innergården på G7. Syftet är att öka belysningen och trivseln för nedgång till garaget.

Uppställda dörrar ned till garaget

Dörrarna på våra innergårdar är ofta uppställda. Vänligen se till att dessa går i lås, tack.

Vårt miljörum vid garagenedfarten

Låt oss tillsammans hjälpas åt att hålla vårt soprum fint. Fungerar inte vårt miljörum nödgas vi överväga stänga. Då tvingas vi alla lämna våra grovsopor där kommunen tar emot sopor.

Rätt försäkring

Kom ihåg! Bostadsrättsinnehavare ska ha hemförsäkring samt bostadsrättstilläggsförsäkring.

Vinterhälsningar från Styrelsen BRF Gumshornet och fastighetsskötare Magnus/Cura Förvaltning

PS Visste du att?

Gumshornsgatan har sitt namn efter värdshuset Gumshornet som låg vid nuvarande Karlaplan 8 och fanns redan på 1700-talet. Stället är omnämnt i en av Carl Michael Bellmans Fredmans Epistlar. Runt omkring värdshuset var det på den tiden rena bondlandet, långt utanför staden. När område stadsplanerades kring sekelskiftet 1900 försvann Värdshuset.