Vi äger Gumshornet tillsammans

Vi som är medlemmar i vår ekonomiska bostadsrättsförening äger också fastigheten, bostadsrätterna, gemensamma utrymmen och vår park.

Vi bestämmer tillsammans hur ekonomi och underhåll ska skötas, hur de gemensamma utrymmena ska användas på bästa sätt och hur vår utemiljö ska utformas.     

En bostadsrättsförening är beroende av medlemmarnas engagemang för att kunna fungera. Ju bättre vi kan dra nytta av kompetensen inom föreningen desto bättre fungerar det och desto lägre avgifter behöver du betala till föreningen.

Vill du delta i Gumshornets styrelse?

Vi letar särskilt efter dig som vill jobba med frågor om mark- och fastighetsskötsel, t.ex. reparationer, renovering, brandskydd och trädgård. Du kan också vara duktig på ekonomi, kommunikation och strategiska frågor. Kontakta valberedningen (se nedan) om du är intresserad eller har tips på passande personer.

Vill du arbeta som Gumshornets lekmannarevisor?

Revisorn är medlemmarnas ombud och granskar styrelsens arbete, bl.a. genom att kontrollera hur budgeten och bokföringen sköts. Kontakta valberedningen när du är intresserad eller har tips på passande personer.

Valberedningen
Maria Lindholm maria.lindholm@vardforbundet.se
Christina Hagman-Odlander chrisodl@yahoo.se
Henrik Loctander loctander@oreder.se

Vill du engagera dig i vår fina park eller annat utan att vara medlem i styrelsen?

Vi är tacksamma för ditt engagemang och dina kunskaper. Kontakta gärna styrelsen@gumshornet.se om du har idéer eller vill engagera dig inom något område.