Smått och gott våren 2022

Gumshornets park

Två syrenträd i vår fina park har tyvärr inte klarat vintern, två nya kommer planeras inom kort. Tänk gärna på att planteringarna är extra känsliga under våren och barn bör ej leka i eller runt springbrunnen. Vattnet sätts på så snart nätterna blir tillräckligt varma.

Försäljning av garageplats

Nyligen genomfördes en försäljning av garageplats som tillhört Bjarne Ahlströms Minnesfond till en annan boende för 1 miljon kronor. Kontakta styrelsen om intresse finns att avyttra garageplats till annan boende.

OBS! Städning av garaget

Städning sker tisdagen den 10 maj kl 0800 – 1600. Alla bilar måste utrymmas. Kvarlämnade bilar får betala 1500:- då det innebär extra arbete och kostnader för föreningen.

Fastighetsförvaltning, trivsel och driftsfrågor

Kontakta alltid fastighetsskötare via ”Ärenden” på gumshornet.se, detta för att allt ska komma in i vårt ärendehanteringssystem. Fastighetsskötare finns på plats måndagar och torsdagar.

Rundvandring på Gumshornet

Nya medlemmar välkomnas till Brf Gumshornet med en rundtur med styrelsemedlem.

Informationsbrev

Om ni ej får detta brev via e-post vänligen meddela Brf Ekonomen så ni blir tillagda i föreningens kontaktlista.

Soliga hälsningar från

Styrelsen BRF Gumshornet