Byt till pdf-faktura

Kostnaderna för att upprätta och skicka ut fakturor i pappersform avseende hyror och avgifter har ökat för föreningen. Styrelsen har därför beslutat att införa en avgift på pappersfakturor/aviseringar från och med kvartal två, dvs april månad 2024. Avgiften för pappersfakturor/aviseringar blir 87 kr per styck. Som medlem kan du välja att erhålla fakturan/aviseringen via e-post och på så sätt undvika avgiften. Önskar du få din faktura/avisering via e-post skall du vänligen meddela föreningens ekonomiska förvaltare på info@brfekonomen.se Ange tydligt ditt namn, gatuadress, e-postadress och telefonnummer. Det går även att ringa Brf Ekonomen på telefonnummer 08-588 857 40. Du som redan får avisering via e-post behöver inte vidta någon åtgärd. Som medlem kan du också ansöka om autogiro. Gå in på www.brfekonomen.se Klicka på ”Blanketter”. Printa ut blanketten och fyll i den med samtliga uppgifter som krävs och skicka den sedan till Brf Ekonomen via e-post eller i ett frankerat kuvert. Du kan också ansöka om e-faktura via din internetbank. Det gör du genom att söka efter ”BRF-Ekonomen” bland leverantörerna.