Aktuellt

Stamspolning: vi behöver tillträde till din lägenhet

Föreningen har på senaste tiden drabbats av ett flertal stopp i avloppsrör. När fettet kommer ut i avloppsnätet sjunker temperaturen, fettet stelnar och sätter sig på avloppsrörens väggar. Det leder till att rören blir trängre och till sist kan det bli stopp vilket kan leda till översvämningar och skador. Stamspolning är beställd i augusti och vi […]

Vi äger Gumshornet tillsammans

Vi som är medlemmar i vår ekonomiska bostadsrättsförening äger också fastigheten, bostadsrätterna, gemensamma utrymmen och vår park. Vi bestämmer tillsammans hur ekonomi och underhåll ska skötas, hur de gemensamma utrymmena ska användas på bästa sätt och hur vår utemiljö ska utformas.      En bostadsrättsförening är beroende av medlemmarnas engagemang för att kunna fungera. Ju bättre vi […]

God Helg!

I år har vi utökat belysningen i parken för att skapa lite extra ljus och en trivsam känsla för alla som stannar hemma över jul- och nyårshelgen. Julbelysning och levande ljus Levande ljus är stämningsfullt men tänk på att aldrig lämna tända ljus obevakade och kontrollera era brandvarnare. Utomhusbelysningen måste vara kopplad till ett jordat […]

Informationsbrev tidig höst

PassersystemPortkod, porttelefon och nya namntavlor är installerade. Vill du ha porttelefon lägg ett ärende på hemsidan med namn, port och telefon Stockholms StörningsjourVid störning eller andra trygghetsproblem kvällstid kontakta 08 568 214 00. Öppet alla dagar 20.00 – 06.00. Kostnaden på 2813:- debiteras den boende som orsakat störningen i fastigheten. CykelparkeringFöreningen har frigjort mer parkeringsyta i nedre […]

Nytt passersystem med integrerad porttelefon

Nu är det dags för nytt passersystem då vårt nuvarande fungerar dåligt och inga reservdelar finns att tillgå. Nytt modernt passersystem från Axema inklusive digitala informationstavlor (ersätter nuvarande entrétavlor) installeras på försommaren. Systemet kan senare kompletteras med bokningssystem för tvättstugor, källarlokaler, soprum samt garage. PortkodDu som boende behöver inte göra någonting. Nuvarande kod gäller. PorttelefonDu […]

Informationsbrev tidig vår 2021

Nytt passersystem på ingång Vårt passersystem dvs portkoder och porttelefon har stora brister. Styrelsen har tagit in offerter kring ett nytt system och återkommer inom kort med en lösning. Ventilationsåtgärder Föreningens ventilationsåtgärder löper på, uppgång G5 är klar och OVK-specialisten fortsätter nu på G7. Näst på tur är G9. Vänligen ge tillträde till era bostäder […]

God Jul och Gott Nytt år

Sophantering Vi har stora belastningar i vårt hushållssoprum och i miljörummet. Ju mer vi hjälps åt desto lägre kostnader för vår förening! Hushållssoprummet: Nyttja gärna de bakre gröna kärlen, blir de överfulla har entreprenören svårt att flytta dessa. Miljörummet: Det blir snabbt överfullt i kärlen för wellpapp och kartong. Var noga med att platta till […]