Information till boende och hyresgäster i Brf Gumshornet

Höstbrev 2018 Den varma sommaren tärde extra hårt på vår fina park och styrelsen köpte in en egen bevattningsutrustning. Flera medlemmar ryckte ut och hjälpte till att vattna våra vackra planteringar i parken, stort tack! Under hösten kommer även en del höga buskar att beskäras ordentligt. Under sommaren har den vita skulpturen i parken renoverats […]