Kuriosa

 Lite kuriosa:De boende på Gumshornsgatan har – helt av egen kraft och egna medel, förvandlat en hårt trafikerad och nersliten omgivning till en fredad parkidyll. Rena rama underverket! Så stod det skrivet på sid 1 i Östermalmsnytt år 1990. Vill du ha tillgång till porttelefon? Lägg ett ärende på hemsidan med information kring vilket telefonnummer […]

Nyhetsbrev

SKÄRPTA KRAV I BOSTADSRÄTTSLAGEN GÄLLANDE RENOVERINGAR Vill påminna om att på gumshornet.se finns information kring Gumshornets policy för renoveringar. Dessa regler följer Bostadsrättslagen. BESÖK FASTIGHETSSKÖTARE Ivan tar emot besök onsdagar 1300 – 1400.Övrig tid hänvisas till vår hemsida gumshornet.se SMÅ/ENKLA TIPS FÖR ATT HÅLLA FÖRENINGENS KOSTNADER NERE! Sänk värmen något i lägenheten om möjligt. Torka […]

Höstbrev BRF Gumshornet

Stamspolning snart i mål! Stort tack till alla boende som gett tillträde till lägenhet så att stamspolning kunnat genomföras. Stamspolning bör ske regelbundet för att förhindra stopp i avlopp och skador i fastigheten. Föreningen har varit tvungen att laga ett flertal rör i garage och källare, stort tack även till de medlemmar som flyttade sina […]

Stamspolning: vi behöver tillträde till din lägenhet

Föreningen har på senaste tiden drabbats av ett flertal stopp i avloppsrör. När fettet kommer ut i avloppsnätet sjunker temperaturen, fettet stelnar och sätter sig på avloppsrörens väggar. Det leder till att rören blir trängre och till sist kan det bli stopp vilket kan leda till översvämningar och skador. Stamspolning är beställd i augusti och vi […]

Vi äger Gumshornet tillsammans

Vi som är medlemmar i vår ekonomiska bostadsrättsförening äger också fastigheten, bostadsrätterna, gemensamma utrymmen och vår park. Vi bestämmer tillsammans hur ekonomi och underhåll ska skötas, hur de gemensamma utrymmena ska användas på bästa sätt och hur vår utemiljö ska utformas.      En bostadsrättsförening är beroende av medlemmarnas engagemang för att kunna fungera. Ju bättre vi […]

God Helg!

I år har vi utökat belysningen i parken för att skapa lite extra ljus och en trivsam känsla för alla som stannar hemma över jul- och nyårshelgen. Julbelysning och levande ljus Levande ljus är stämningsfullt men tänk på att aldrig lämna tända ljus obevakade och kontrollera era brandvarnare. Utomhusbelysningen måste vara kopplad till ett jordat […]

Informationsbrev tidig höst

PassersystemPortkod, porttelefon och nya namntavlor är installerade. Vill du ha porttelefon lägg ett ärende på hemsidan med namn, port och telefon Stockholms StörningsjourVid störning eller andra trygghetsproblem kvällstid kontakta 08 568 214 00. Öppet alla dagar 20.00 – 06.00. Kostnaden på 2813:- debiteras den boende som orsakat störningen i fastigheten. CykelparkeringFöreningen har frigjort mer parkeringsyta i nedre […]