God Jul och Gott Nytt år

Sophantering Vi har stora belastningar i vårt hushållssoprum och i miljörummet. Ju mer vi hjälps åt desto lägre kostnader för vår förening! Hushållssoprummet: Nyttja gärna de bakre gröna kärlen, blir de överfulla har entreprenören svårt att flytta dessa. Miljörummet: Det blir snabbt överfullt i kärlen för wellpapp och kartong. Var noga med att platta till […]