Vi äger Gumshornet tillsammans

Vi som är medlemmar i vår ekonomiska bostadsrättsförening äger också fastigheten, bostadsrätterna, gemensamma utrymmen och vår park. Vi bestämmer tillsammans hur ekonomi och underhåll ska skötas, hur de gemensamma utrymmena ska användas på bästa sätt och hur vår utemiljö ska utformas.      En bostadsrättsförening är beroende av medlemmarnas engagemang för att kunna fungera. Ju bättre vi […]

Informationsbrev tidig höst

PassersystemPortkod, porttelefon och nya namntavlor är installerade. Vill du ha porttelefon lägg ett ärende på hemsidan med namn, port och telefon Stockholms StörningsjourVid störning eller andra trygghetsproblem kvällstid kontakta 08 568 214 00. Öppet alla dagar 20.00 – 06.00. Kostnaden på 2813:- debiteras den boende som orsakat störningen i fastigheten. CykelparkeringFöreningen har frigjort mer parkeringsyta i nedre […]

Nytt passersystem med integrerad porttelefon

Nu är det dags för nytt passersystem då vårt nuvarande fungerar dåligt och inga reservdelar finns att tillgå. Nytt modernt passersystem från Axema inklusive digitala informationstavlor (ersätter nuvarande entrétavlor) installeras på försommaren. Systemet kan senare kompletteras med bokningssystem för tvättstugor, källarlokaler, soprum samt garage. PortkodDu som boende behöver inte göra någonting. Nuvarande kod gäller. PorttelefonDu […]

Med anledning av Coronaviruset covid-19

Risken för spridning av Coronaviruset bedöms som mycket hög av Folkhälsomyndigheten. Vi följer utvecklingen noga och baserat på de rekommendationer som finns har vi av omtanke för boende, hyresgäster och medarbetare vidtagit försiktighetsåtgärder. FelanmälanFrån och med onsdagen 25 mars utför vi i första hand akuta åtgärder i lägenheter. Vi återkopplar givetvis till dig om du […]

Snart är det vår! Och här i vår förening är det full aktivitet!

Vattenskadan vid G9:ans entré Nu är vattenskadan åtgärdad. Stort tack till alla boende som har varit berörda av detta långdragna arbete och varit tvungna att använda en annan entré till och från bostaden. Ventilationsåtgärder I april kommer vår valda entreprenör att genomföra ventilationsåtgärder i fem lägenheter. Syftet är att skapa sig en bild av hur […]