Förvaltning & drift

BRF Gumshornets förvaltning

Föreningen har en heltidsanställd Fastighetsskötare som är tillgänglig vardagar 0700 – 1600. Fastighetsförvaltaren via Felanmälan, fastighetsskotare@gumshornet.se eller 073 323 38 10.

Ekonomisk förvaltning handhas av Storholmen.

Journummer dygnet om 08-31 65 80.