Aktuella projekt

Pågående och kommande projekt inom föreningen

OVK-besiktning våren/hösten 2019

Åtgärder som föreningen och bostadsrättsinnehavaren behöver vidta kommer delges boende under våren 2020. Åtgärderna ska sedan genomföras allra snarast. Syftet med OVKn är att få till bra ventilation för alla boende.

Renovering/flytt av förråd 2019/2020
Renovering och flytt av förråd pågår. Syftet är att alla boende ska ha ett dugligt förråd.

Reparation vattenskada entré 9

Arbetet med renovering av entrén räknas pågå tom januari 2020.