Aktuella projekt

Pågående och kommande projekt inom föreningen

Översyn vissa av föreningens gemensamma ytor

Styrelsen genomför en översyn av delar av föreningens gemensamma ytor som t.ex. mindre förråd, vissa källare och vinden på Gumshornsgatan 9. Syftet är att komma fram till om dessa används optimalt samt om det finns möjligheter till t.ex. ökade hyresintäkter och/eller avyttring av delar av dessa. Ambitionen är att vara klar med översynen till stämman 2024.

Förutsättningar för elfordonsladdning i garaget

Styrelsen genomför en utredning om förutsättningarna för att installera elfordonsladdare i garaget.