Aktuella projekt

Pågående och kommande projekt inom föreningen

OVK / Ventilation
Strax innan sommaren 2020 påbörjas genomförande av OVK-åtgärder. Medlem kommer kontaktas av OVK-specialisten när det blir aktuellt.

Genomförande av ventilationsåtgärder
I plan- och bygglagstiftningen finns bestämmelser om obligatorisk funktionskontroll av ventilationssystem i byggnader, OVK. Syftet med bestämmelserna om OVK är att säkerställa ett tillfredsställande inomhusklimat i byggnader och se till att ventilationssystem fungerar på det sätt som är avsett.

Efter genomförd OVK-besiktning av våra 198 lägenheter har 110 lägenheter fått nedslag. Aircano AB genomförde besiktningen. Vissa anmärkningar är av enkel art, andra mer komplicerade.

Styrelsen har träffat flera entreprenörer för att höra hur de skulle kunna hjälpa oss att lösa våra problem.

OVK-Specialisten är också en auktoriserad OVK-revisor. Även de 79 lägenheter som blev godkända av Aircano måste ombesiktigas av OVK-Specialisten.

OVK-Specialisten kontaktar varje boende för att boka tid för besiktning. I de fall där medlem får stå för kostnaden själv är, tex att man flyttat kök till annan del av lägenheten eller andra ombyggnader som har påverkat ventilationen negativt i lägenheten, förbyggda kanaler, kommer OVK-Specialisten att informera styrelsen i BRF Gumshornet. Styrelsen ska då kontakta medlem om att ansvar ligger på denne.

Vi startar i port G5 och jobbar oss framåt, tills sista fastigheten är klar.

Målet är att samtliga lägenheter & lokaler vara besiktigade och inneha godkänd OVK 2022.

Takläcka
GumVid Gumshornsgatan 9 pågår reparation av takläcka. Arbetet beräknas vara klart v 49. 

Terrasser
Föreningens terrasser kommer renoveras inom ett par år. Fastigheten har nio terrasser, fyra av dessa är i sådant skick att de nu måste renoveras pga säkerhetsrisk. I Etapp 1 renoveras två av dessa (G 9) och i Etapp 2 renoveras övriga (Narva 25). Mer information kring detta projekt kommer.