Aktuella projekt

Pågående och kommande projekt inom föreningen

Genomförande av ventilationsåtgärder
I plan- och bygglagstiftningen finns bestämmelser om obligatorisk funktionskontroll av ventilationssystem i byggnader, OVK. Syftet med bestämmelserna om OVK är att säkerställa ett tillfredsställande inomhusklimat i byggnader och se till att ventilationssystem fungerar på det sätt som är avsett.

Efter genomförd OVK-besiktning av våra 198 lägenheter har 110 lägenheter fått nedslag. Aircano AB genomförde besiktningen. Vissa anmärkningar är av enkel art, andra mer komplicerade.

OVK-Specialisten, som har fått uppdraget att genomföra ventilationsåtgärderna samt besiktiga, kontaktar varje boende för att boka tid för besiktning och åtgärdsplan. Alla lägenheter ska besiktigas, även de 79 lägenheter som blev godkända av Aircano.
I de fall där medlem får stå för kostnaden själv är, tex att man flyttat kök till annan del av lägenheten eller andra ombyggnader som har påverkat ventilationen negativt i lägenheten, förbyggda kanaler, kommer OVK-Specialisten att informera styrelsen i BRF Gumshornet. Styrelsen ska då kontakta medlem om att ansvar ligger på denne.

Vi har börjat i port G5 och jobbar oss framåt tills sista fastigheten är godkänd och klar. Målet är att samtliga lägenheter & lokaler vara besiktigade och inneha godkänd OVK 2022.