Praktisk information A-Ö

Andrahandsuthyrning

Du måste ha styrelsens tillstånd för att hyra ut din lägenhet. Tillstånd till andrahandsuthyrning beviljas endast för begränsade perioder. Föreningen har färdiga blanketter som du fyller i för att ansöka om att hyra ut i andra hand. Föreningen tar ut en administrationsavgift på 400:- för varje uthyrningstillfälle. Uthyrning tillåts för ett år i taget.

Läs mer
Anticimex

Vid problem med skadedjur i din bostad ring Anticimex på telefon 08-517 634 00 för hjälp med sanering. Kostnaderna täcks av husets försäkring.

Avgift

Avgift till föreningen betalas i förskott kvartalsvis. Använd de förtryckta blanketter som BRF Ekonomen skickar ut varje kvartal. För närvarande ligger Brf Gumshornets avgift per kvadratmeter och år på ca 525 kr.

Avfallshantering

Hushållssopor, matavfall och glas: Slängs i vårt soprum på Gumshornsgatan 17. Se till att plastpåsarna med hushållssopor är ordentligt knutna och släng dem sedan i de gröna kärlen. De bruna påsarna med matavfall slängs i de bruna kärlen. Se till att påsarna är ordentligt förslutna och att inga matrester hamnar på golvet då det kan locka till sig skadedjur. Grovsopor: Slängs i vårt nya Miljörum på Gumshornsgatan 3. I detta rum källsorteras sopor såsom returpapper, emballage, kartonger, plast, metall, ljuskällor och små elartiklar. Var noga att ni slänger respektive artikel i rätt kärl. Om föreningen ej följer anvisningarna får vi böter av företaget som hämtar våra sopor. Lägenhetsnyckeln går till samtliga soprum.

Avlopp

Du som bor i bostadsrätt ansvarar för (utför själv eller bekostar själv) rensning av avlopp i din lägenhet.

Balkonger/Terrasser

Blomlådor placeras på balkongräckets insida. Det ger bättre säkerhet och blomvatten rinner inte ned på balkongen under. Vissa uppgångar har gemensamma vädringsbalkonger. De är till för alla. Lämna alltså inte dina saker kvar på balkongerna. Bostadsrättsinnehavaren svarar för snöskottning av balkonger och terrasser. Var två personer så att den ene kan bevaka att ingen får snö/is över sig. Ta även bort nedskottad snö/is som hamnar på gångar och trappor. Grillning är ej tillåten.

Barnvagnsrum

Föreningen har ett barnvagnsrum invid Gumshornsgatan 6. Här finns plats för barnvagnar, små cyklar 1-2 år samt ett par rullatorer. Större barncyklar hänvisas till cykelparkering utomhus eller vårt cykelgarage. Övriga utomhus-saker för barn tex snöscootrar, pulkor mm kan inte förvaras här pga utrymmesbrist. Alla saker ska märkas. Omärkta saker flyttas efter sex månader.

Bilar

Bilar får köras in till fastigheten endast för i -och urlastning. Låt inte din bil bli stående på gården. Förutom trivselaspekten kan den vara i vägen för andras i -och urlastningsbehov och inte minst för utryckningsfordon. Då det kontinuerligt är problem med bilar har vi ett avtal med Q-Park, som gör kontinuerliga kontroller. Informera även dina hantverkare om detta.

Bostadsrättstillägg

Det är viktigt att du har ett bostadsrättstillägg till din hemförsäkring. Med ett sådant tillägg får du ett utökat försäkringsskydd som till exempel täcker självrisken vid en vattenskada i din lägenhet. Den som inte har detta tillägg i sin hemförsäkring, kan i vissa fall bli skyldig att betala självrisken till husets försäkringsbolag, som är ca ett basbelopp (40.300 kronor/skada).

Brandvarnare

I alla lägenheter finns brandvarnare. När batteriet tar slut börjar de pipa. På den gamla modellen kan man inte byta batterierna själv så anmäl detta till Fastighetsskötaren så byter denne ut brandvarnaren. I de nya brandvarnarna ska du sedan själv ansvara för att batterierna byts.

Bredband, TV & Telefoni

Fastigheten är anslutet till Comhem , www.comhem.se. Föreningen har ett gruppavtal med ComHem, som ger rabatter på bredband och telefoni.. Ring ComHem:s kundservice på tel. 0775-17 17 20 för information och beställning av tjänster och utrustning.

Comhem
Cykelparkering/rum

Föreningen har en cykelparkering i parken. Välkommen att ställa din cykel här. Cyklar får inte parkeras i entrén eller framför husen, och får inte låsas fast i räcken och staket. Ställ dem i cykelställen.

Felanmälan

Felanmälan skall i första hand alltid göras till Fastighetsskötaren. Vid AKUT behov under övriga tider, ring Dygnet Runt Service Fastighetsjour Tel 08-18 70 00, Hissjour 08-618 48 48

Föreningsstämma

En gång per år, i maj månad, håller bostadsrättsföreningen ordinarie föreningsstämma. Kallelse distribueras separat till varje medlem i föreningen inför stämman. Den som inte kan närvara kan ge fullmakt till make/maka, sambo eller annan medlem i föreningen att rösta för sin räkning. På stämman väljs bland annat styrelsen och revisorer för perioden till och med nästa ordinarie stämma. Styrelsen redovisar det ekonomiska resultatet för det gångna verksamhetsåret. Du kan skriva till styrelsen och begära att en viss fråga (som rör föreningen eller huset) skall tas upp på stämman.

Försäkring

Föreningen anlitar Brandkontoret, fastighetsägarnas försäkringsbolag

Förråd

Inga lösa föremål får ställas i vinds- eller källargångarna. Dels är det brandfarligt dels blir det svårt att komma fram.

Förvaltning

Föreningen har en heltidsanställd Fastighetsskötare. Fastighetsskötaren kan vara behjälplig även för boendes enskilda ärenden enligt prislista. Den ekonomiska förvaltningen sköts av BRF Ekonomen.

Garage

Föreningen har ett antal parkeringsplatser som föreningen hyr ut. Intresseanmälan görs till Fastighetsskötaren. För åtkomst till garaget krävs en personlig bricka som registreras på den boende för kontroll av in- och ut passage. Kontakta Fastighetsskötaren för beställning av personlig bricka. Kostnad för personlig bricka: 500:- st. Föreningen har även möjlighet att tillhandahålla en sändare för att öppna garageporten. Kostnad: 850:- st. Elbilar får pga brandrisk ej laddas i vårt garage.

Grovsopor

Grovsopor: Slängs i vårt nya miljörum på Gumshornsgatan 3. I detta rum källsorteras sopor såsom returpapper, emballage, kartonger, plast, metall, ljuskällor och små elartiklar. Var noga att ni slänger respektive artikel i rätt kärl. Om föreningen ej följer anvisningarna får vi böter av företaget som hämtar våra sopor. Lägenhetsnyckeln går till samtliga soprum. OBS! Glas slängs i vårt soprum på Gumshornsgatan 17.

Hiss

Var noga med att stänga både innergrinden och hissdörren efter dig när du använt hissen, annars blir hissen stående. Hissjour 08-618 48 48

Hushållssopor och glas

Hushållssopor, matavfall och glas: Slängs i vårt soprum på Gumshornsgatan 17. Se till att plastpåsarna med hushållssopor är ordentligt knutna och släng dem sedan i de gröna kärlen. De bruna påsarna med matavfall slängs i de bruna kärlen. Se till att påsarna är ordentligt förslutna och att inga matrester hamnar på golvet då det kan locka till sig skadedjur. Lägenhetsnyckeln går till samtliga soprum.

Hänsyn

Största hänsyn skall alltid visas mot grannar. Störande ljud såsom hög ljudnivå på radio, TV eller musikanläggning och slammer i dörrar etc. skall undvikas. Detta gäller dygnet runt men är extra angeläget efter kl. 23.00. Med hänsyn och sunt förnuft skapar vi större trivsel!

Lägenhetens ändamål

Lägenheten får endast användas för avsett ändamål och där skall således inte förekomma aktiviteter som är i konflikt med boendet.

Namnskyltar

Om du önskar ny dörrskylt kontakta Fastighetsskötaren.

Nycklar

Lägenhetsnycklar: Går till aktuell lägenhet och entrédörr. Lägenhetsdörrarnas låscylindrar har ett serviceläge som innebär att fastighetsskötarens servicenyckel kan öppna och låsa dörren. Det är lägenhetsinnehavaren som avgör om och när serviceläget ska användas. Borttappad nyckel beställs av Fastighetsskötaren. Se gärna prislista för kostnad.

Ombyggnationer

Ta alltid kontakt med styrelsen innan du sätter i gång ombyggnadsarbeten i din lägenhet för bedömning huruvida ombyggnadsavtal skall upprättas. Skriftlig anmälan görs till styrelsen. Detta gäller alltid om du vill riva eller flytta en vägg, bygga om kök eller badrum, genomföra våtrumsarbeten eller elinstallationer. Föreningen tillåter inte flytt av badrum och/eller kök. Det är ej heller tillåtet att installera vattenburen golvvärme. En teknisk ventilationskonsult som godkänner en eventuell ombyggnation ska kontaktas. Föreningen rekommenderar OVK-specialisten som känner fastigheten väl. Okulär besiktning ska genomföras innan renovering samt slutbesiktning efteråt. Kostnad för besiktning 2850:- efter Rot-avdrag. Försäkra dig om att dina entreprenörer har försäkring, F-skattsedel samt behörighet för de arbeten de skall genomföra, t.ex. våtrumsbehörighet och behörighet för elinstallationer. Störande arbeten får bara utföras på vardagar mellan kl. 08.00 och 17.00. Måste bullrigt arbete ske på helgdagar eller lördag-söndag så begränsa dessa till kl. 10.00-16.00. God grannsämja befrämjas om du meddelar dina grannar om buller och andra störningar. Se till så att byggmaterial inte orsakar skador i trappuppgång och hiss. Innan du eller dina hantverkare transporterar byggmaterial eller byggsopor i hissen måste hissväggarna kläs in med skyddande material. Skyddspapper ska alltid läggas på föreningens fasta entrémattor. Du blir betalningsansvarig för reparation av repor och andra skador som du eller dina hantverkare orsakar. Byggsopor får inte läggas i planteringarna. De ska ställas så att de inte är i vägen samt transporteras bort så snart som möjligt. Maxtid för byggsopor på gemensamma ytor/utrymmen är en vecka. Detta gäller även så kallade Big Bags. Därefter kan de transporteras bort på din bekostnad.

Parken

Vi är stolta över vår fina lilla park. Njut av den och var rädd om rabatter och buskar. Ställ i ordning trädgårdsmöblerna när du använt dem.

Parkeringsregler

Se länk.

Parkeringsregler
Porttelefon

Systemet har porttelefon och portkod. Porttelefonen anropas med namn eller anropsnummer samt klocksymbolen. Portkoden slås ”nyckelsymbol – 4-siffrig kod – nyckelsymbol”. Tryck in knapparna långsamt annars kan det haka upp sig. I så fall ta bort felaktigheten genom att trycka flera gånger på X.

Prislista

Fast prislista boende/hyresgäster Se länk.

Prislista
Renovering

Se Ombyggnationer

Trivselregler

Se separat sida.

Trivselregler
Tvättstugan

Tvättstugan bokas på anslagstavlan med respektive låscylinder. Vi tillämpar ”entimmesregeln”, dvs. har du inte börjat tvätta senast en timme efter att din tvättid startat så får någon annan använda tvättstugan. Vid avslutat tvättpass skall tvättstugan vara städad, belysningen släckt och fönstren stängda. Kvarglömda kläder och tvättmedel omhändertages efter 14 dagar och skänks till Röda Korset. Gör felanmälan för maskinerna till Fastighetsskötaren, samt sätt en lapp på maskinen med datum för anmälan. En ny låscylinder till tvättstugan kostar 500:-.

Ventilation

För bästa resultat av ventilationsystemet så ska samtliga ventilationsluckor vara öppna. Det gäller även våra ventilationsfilter på fönstren. Observera att du inte får montera in en egen köksfläkt och ansluta denna till ventilationssystemet. Det är ej heller tillåtet att installera PAX-fläkt i våtutrymmen. Detta kan störa ventilationen och matlukt kan komma in hos dina grannar. En så kallad kolfilterfläkt som inte ansluts till ventilationssystemet går dock bra att installera på egen hand.

Överlåtelse av bostadsrätt

Se separat sida.

Läs mer
Ladda ner som PDF