Andrahandsuthyrning

Föreningen följer Bostadsrättslagen gällande andrahandsuthyrning och boende måste ha styrelsens tillstånd för att hyra ut sin lägenhet.
Ansökningsblankett finns att ladda ner.

Tillstånd beviljas enligt nedan:

  • Uthyrning för provboende (max ett år).
  • Uthyrning för studier eller arbete på annan ort. Studie/antagningsbevis/anställningsbevis bifogas ansökan. Godkänns för ett år i taget.
  • Uthyrning för studier utomlands eller utlandstjänst: Studie/antagningsbevis/anställningsbevis bifogas ansökan. Lämna även en fullmakt för någon att träda i ditt ställe för alla beslut som gäller lägenheten under din bortavaro. Godkänns för ett år i taget.
  • Ingen annan andrahandsuthyrning tillåts.
  • Andrahandsuthyrning till juridisk person, t.ex uthyrningsföretag, godkänns inte.

Den boende ansvarar fullt ut för andrahandsuthyrningen. Om extra kostnader/arbete uppstår pga hyresgäst debiteras den boende. I trapphus och på ytterdörr står ägarens namn, andrahandshyresgäst får använda co. Inga namnlappar får sättas på dörr.

En avgift på 10% av Basbeloppet tas ut. Kostnaden läggs på ordinarie månadsavgift. Andrahandshyresgäst träffar medlem av styrelse för rundvandring vid tillträde.

Tänk på:
Att ansökningsblanketten är komplett ifylld och att en kopia av hyresavtalet bifogas.

Ansökan skickas till: 
Brf Gumshornet 
Gumshornsgatan 3
114 60 Stockholm
Alternativt till styrelsen@gumshornet.se