Parkeringsregler

Parkeringsregler

Gården

P-förbud gäller på gården inklusive cykelparkeringen och gäller samtliga motorfordon (bil, mc, moped).
Överträdelse beivras, bevakning sker genom rondering av entreprenör, för tillfället Q-park.

Garaget

I garaget finns ett antal numrerade platser för bil eller mc/moped, upplåtna som hyresobjekt eller bostadskomplement (köpta). Parkering utanför markerad/numrerad plats är inte tillåtet.

För samtliga platser gäller följande:

  • På platsen får inte förvaras någon form av brännbart gods eller miljöfarligt avfall.
  • De linjer som begränsar platsen ska respekteras, fordon får inte parkeras så att någon del befinner sig utanför markeringen för platsen.
  • Om ägare av köpt plats önskar hyra ut platsen ska ansökan göras till styrelsen som tar beslut.
  • Cyklar hänvisas till cykelförrådet i garagenedfarten eller cykelparkeringen på gården.
  • Felaktig parkering (parkerade utanför markerad plats) kommer att beivras.
  • Laddning av elfordon är inte tillåten i garaget.