Trivselregler

Trivselregler

Ansvar för ordningen 

Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa de beslut som föreningsstämman fattar.
I den löpande förvaltningen ingår också ordningsfrågorna.

Detta innebär att styrelsen har ansvaret för att det är ordning och reda både i och utanför husen. Alla är skyldiga att rätta sig efter ordningsreglerna. Att bo i bostadsrätt innebär ett gemensamt ansvar. Som medlem i föreningen har Du inte bara rätten till en bostad i föreningens hus utan Du har också skyldigheter mot föreningen och övriga medlemmar.

För vem gäller reglerna

Ordningsreglerna gäller inte bara Dig som bostadsrättshavare. Även övriga familjemedlemmar omfattas liksom gäster, inneboende och hantverkare som utför arbete åt dig i lägenheten. Ordningsreglerna gäller också för andrahandshyresgäster. Om föreningen har egna hyresgäster gäller reglerna även för dem.

Vad händer om ordningsreglerna inte följs

Om ordningsreglerna inte följs kan styrelsen i allvarligare fall ifrågasätta om Du ska få bo kvar. Förseelser av liten betydelse för föreningen och övriga medlemmar kan inte leda till uppsägning. Innan styrelsen kan agera mot den som bryter mot reglerna måste styrelsen alltid först uppmana medlemmarna att följa reglerna. Först därefter och om medlemmen trots uppmaningen inte följer reglerna kan det bli fråga om uppsägning.

Har du frågor 

Har du funderingar över något som tas upp i dessa regler är Du alltid välkommen att kontakta styrelsen.

Allmän aktsamhet 

Tänk på att vara aktsam om och väl vårda föreningens egendom. Kostnader för underhåll och reparationer betalas av alla gemensamt.

Brandregler gällande lösa föremål

Trapphus i bostadshus betraktas som en utrymningsväg och angreppsväg för brandförsvaret. En direkt följd av detta är, att om utrymningsvägar, trapphus inreds eller används för förvaring av tidningar, cyklar, barnvagnar eller dylikt så kommer trapphuset snabbt att rökfyllas vid till exempel en anlagd brand. I garaget får heller inte saker lämnas vid parkeringsplatserna.

Gumshornets gemensamma park

För allas vår gemensamma trivsel: Nyttja gärna vår fina park men lämna varken kvar skräp eller fimpar. Bar överkropp tillåts ej. Hundar får ej vistas i parken.

Säkerhet 

a) Kontrollera att ytterporten i fastigheten går i lås efter in- och utpassering.

b) Släpp inte in någon okänd person i fastigheten. Var särskilt vaksam när du öppnar via porttelefonen.

c) Lämna inte vinds- och källardörrar olåsta.

Matning av fåglar 

Matning av fåglar är inte tillåten inom fastigheten på grund av att matrester riskerar att locka till sig råttor eller andra skadedjur.

Tvättstuga 

Föreningen har totalt fem tvättmaskiner och tre torktumlare. Bokningsschema och särskilda regler finns anslagna i tvättstugan. Vänligen respektera reglerna. OBS! Mattor får inte tvättas i tvättmaskinerna, de är avsedda för hushållstvätt.

Cyklar 

Cyklar skall förvaras i cykelrummet eller i cykelställen. Cyklar får inte ställas utanför eller i porten.

Avfallshantering, el-avfall, kemiska produkter 

Hushållssopor och matavfall: Slängs i vårt soprum på Gumshornsgatan 17. Se till att plastpåsarna med hushållssopor är ordentligt knutna och släng dem sedan i de gröna kärlen. De bruna påsarna med matavfall slängs i de bruna kärlen. Se till att påsarna är ordentligt förslutna och att inga matrester hamnar på golvet då det kan locka till sig skadedjur.

Grovsopor: Slängs i vårt miljörum på Gumshornsgatan 3. I detta rum källsorteras sopor såsom glas, returpapper, emballage, kartonger, plast, metall, ljuskällor och små elartiklar. Var noga att ni slänger respektive artikel i rätt kärl. Kartonger och övrigt emballage skall vikas ihop eller tas isär för att spara utrymme. Föreningen betalar för varje tömning och om vi ej följer anvisningarna får vi böter av företaget som hämtar våra sopor. Lägenhetsnyckeln går till samtliga soprum. Elavfall (kylskåp, datorer m.m.), färgburkar och andra kemiska produkter får inte lämnas i Grovsoprummet. Du ansvarar själv för att frakta bort ditt gamla el-avfall.

Husdjur 

Den som har ett husdjur är skyldig att se till att dessa inte stör eller förorenar i fastigheten eller i planteringar och på gräsmattan. Ansvarskännande hundägare har med sig påsar och plockar upp efter sin hund.

Störningar 

För att alla skall trivas är det viktigt att man inte störs av omkringboende. Alla boende är skyldiga att visa hänsyn. Lagen ser strängt på störningar! Den som stör och inte rättar sig efter tillsägelse kan bli uppsagd från lägenheten. Skyldigheten gäller lägenheten men också i gemensamma utrymmen som t ex trapphus, hiss och tvättstuga.

Den som orsakar en kostnad för att störningsjouren får rycka ut får stå för kostnaden.

Några exempel på vad lagen menar:

a) Ljudstörningar är inte tillåtna. Man får inte störa genom att föra oväsen som t ex att tala för högt eller skrika. Man får inte spela högt på musikanläggningen eller musikinstrument eller ha Tv:n på alltför högt.

b) Hundar får inte skälla eller yla så att omkringboende störs.

Reglerna gäller dygnet runt men extra angelägna att följa från kl. 23 på kvällen till kl. 7 på morgonen. 

Lägenhetsunderhåll 

Bostadsrättshavare ansvarar för att underhålla lägenheten. Vad som ingår i lägenheten och som skall underhållas framgår av föreningens stadgar. Till lägenheten räknas normalt lägenhetens golv, väggar och tak, inredning i kök och badrum, glas och bågar i fönster samt innerdörrar. Om något går sönder är du skyldig att se till att det repareras. Det är särskilt viktigt att du har uppsyn över lägenhetens våtutrymmen.

Förändringar i lägenheten 

Mindre förändringar får göras i lägenheten. Du får t ex lägga nya golv, sätta upp nya skåp eller byta vitvaror. Mer omfattande förändringar kräver dock styrelsens tillstånd, t ex om Du vill ta ner en vägg, dra nya rör i kök och badrum. Ibland kan det också behövas bygganmälan för att utföra vissa åtgärder i lägenheten. Observera att du inte får installera en egen köksfläkt och ansluta den till ventilationen. Kontakta alltid styrelsen innan du sätter igång! Tänk också på att visa hänsyn till de omkringboende när Du utför bullerstörande arbete i lägenheten.

Utöver dessa ordningsregler gäller föreningens stadgar.