Kontakt

BRF Gumshornet
Gumshornsgatan 3, 114 60 Stocholm

Styrelsen styrelsen@gumshornet.se

UNDERHÅLL och TEKNISK FÖRVALTNING
Fastighetsförvaltare nås snabbast via Ärenden/Felanmälan här på hemsidan. Vid akuta ärenden vardagar 08.00 – 16.00 ring Cura Förvaltning på 08 – 21 91 11.

JOUR
Felanmälan till Dygnet Runt Service Fastighetsjour AB 08 – 18 70 00.
Felanmälan till Hissen AB 08 – 618 48 48.

SVENSKA STÖRNINGSJOUREN
Vid störning eller andra trygghetsproblem inom föreningen vänligen kontakta 08 – 568 214 00. Öppet alla dagar 20.00 – 06.00. Kostnaden på 2 250:- debiteras den boende som orsakat störningen.

EKONOMISK FÖRVALTNING
BRF Ekonomen 08 – 588 85 740, info@brfekonomen.se

Vill du delta i Gumshornets styrelse eller arbeta som lekmannarevisor?

Kontakta valberedningen om du är intresserad eller har tips på passande personer.

Valberedningen
Maria Lindholm maria.lindholm@vardforbundet.se
Christina Hagman-Odlander chrisodl@yahoo.se
Henrik Loctander loctander@oreder.se

Eva Redhe eva@redhe.io

Vill du engagera dig i vår fina park eller annat utan att vara medlem i styrelsen?

Kontakta gärna styrelsen@gumshornet.se om du har idéer eller vill engagera dig inom något område.

Föreningens kontorslokaler

Vid intresse/förfrågningar kontakta johan@gumshornet.se