Om fastigheten

Föreningen består av åtta trapphus kring en gård på Gumshornsgatan i Stockholm.

Byggnaderna är uppförda kring 1930 och ritade av arkitekt B Borgström. Den huvudsakliga karaktären för trapphuset runt gården är funktionalism medan trapphuset mot Narvavägen är utfört i typisk 1920-talsklassicism.

Typiskt för de funktionella trapphusen är få men distinkta och smäckra detaljer såsom handledare, räcken och entrépartier i stål.

Karaktärsgivande för helheten är också de genomgående golven, socklarna och fodersocklarna i grön kolmårdsmarmor.