Basdata

Fastighetsbeteckning  Gatuadress (-er)
Harpan 52Gumshornsgatan 3-15, 17, 6-12
Fastigheten bildad 1988-10-07 genom
sammanslagning av Harpan 44-50
Narvavägen 25
FastighetsägareOrganisationsnummer
Brf Gumshornet716418-1856
Uppgifter om föreningenByggnadsårOmbyggnadsår
Föreningen bildad 1985
Fastigheten förvärvad 1985
Föreningen äger marken
Äkta förening
Juridisk person godkänns ej
www.gumshornet.se
1930-311980 Omputsning fasad
1980-94 Byte VA- och elstammar, 3~
1992 Stambyte
2000 Takmålning
2007 Hissrenovering G 5
2009 Trapphusrenovering
2009 Byte lägenhetsdörrar
2009 Ommätning samtliga lgh
2009 Byte porttelefon
2005 Tvättstugerenovering
2006 Fönsterrenovering
2010 Tätning rökkanaler
2010 Hissrenovering(ej G 5)
2013 Bergvärme
2014 Trapphusmålning Narvav. 25
2015 Byte gårdsbjälklag
2015 Anläggning av cykelparkering
2016 Stamspolning
2018 Fönsterrenovering
2019 OVK-besiktning
2019 Takmålning
2019 Renovering förråd
2020 Ny tvättmaskinpark
2020-2022 Genomförande av OVK-åtgärder

Antal bostadslägenheterAntal uthyrbara lokalerAntal gemensamma utrymmenMyndighetskrav
195 br82 tvättstugorOVK 2009 + 2019
0 hrCykelförråd (låst, på gården)E-dekl 2010 + 2020
BarnvagnsrumSBA 2014
FastighetsskötarrumRadon 2008
Area bostäderArea uthyrda lokalerMarkareal
12 153 10045785
Antal vån (exkl vind/källare)Antal hissarAntal trapphus/areaVärmesystem
588Bergvärme/fjärrvärme
Vind Ja/NejKällare Ja/NejAvfallshanteringssystemVentilationssystem (S, F, FT, FTX etc)
JaJaHushållsrum
Miljörum
S, F (lokaler)
Antal enskilda garage/markplanAntal P-platser i garageKabel-TVInternet
7 (av dessa hyrs 2 ut, övriga komplement till bostadsrätt)113 + 1 MC plats (av dessa hyrs 25 ut, övriga komplement till bostadsrätt)Tele2Tele2