Förvaltning

Förvaltning

Föreningen har en heltidsanställd Fastighetsskötare som är tillgänglig vardagar 0700 – 1600. Fastighetsförvaltaren kontaktas via Felanmälan.

Ekonomisk förvaltning handhas av Storholmen.

Journummer dygnet om 08-31 65 80