Historia

Historiska skildringar och kuriosa rörande Gumshornet

Gumshornsgatan är uppkallad efter Värdshuset Gumshornet, belägen på Karlaplan där nuvarande Handelsbanken är situerad. Värdshuset är omnämnt i en av Bellmans Fredmans Epistlar och fanns sålunda redan på 1700-talet. Runt omkring värdshuset var det på den tiden rena bondlandet men allteftersom tiden gick bebygdes Karlaplan av småkåkar & skjul.

Gumshorn var ett beslag på båtar som roddes av Stockholms roddar-madamer . Längst fram i fören fanns detta bockhornsformade beslag, som var till för att hålla båtarna kvar mot de stående stockar som bar upp träbryggorna, när passagerare skulle gå ombord.

1930-31 byggdes nuvarande fastigheter inom föreningen Gumshornet. De byggdes till Stockholmsutställningen, ett prov på den nya stilen Funkis med sina raka linjer och med trapphus inne i husen i stället för utanpåliggande som man byggt tidigare. Alla husen byggdes i samma ljusbeiga färg. 

Det skulle blivit ett bostadshus till vid nr. 8 men marken var för sank. Detta blev i stället den låga huskropp där Eskader låg i 75 år (se separat historia) och som nu är garage. Under gatans sträckning finns nämligen en gammal bäckfåra fortfarande kvar, men som nu är nedgrävd. Bäcken är också skälet till att gatans böjda form.

I den stora lägenheten i två etage överst i nr. 12 bodde en av byggföretagets direktörer. Därefter byggdes den om för Sveriges dåvarande ÖB: General Ljung.

Med sina många små lägenheter blev husen snabbt fyllda av barnfamiljer. Mycket bus blev det, inte minst i och kring den guldfiskdamm som fanns på gården. Fiskarna fick övervintra i behållare i källaren under nr. 13.

Många kända personer har under åren bott på Gumsan; Ingvar Kjellson, Annalisa Ericson med dåvarande make kulturskribenten Jürgen Schildt, Ola Ullsten, Kalle ”Z” och Birgitta Andersson, konstnären Werner Molin och inte minst Madame Alexandra Kollontay, Sovjetunionens ambassadör i Sverige 1930-45, som bodde i den stora lägenheten på Narvavägen. 

Eskader var det första företaget att etablera sig, redan 1931. Sedan kom två snickerier, två fotokopieringsfirmor, ett sadelmakeri, ett bilinstrumentföretag (Isacssons, sedermera Ljungbergs), en kemtvätt och ett bageri: Hemgården. Eskader hade sina lokaler på Gumsan i 75 år och blev för många nästan synonymt med adressen. ”Jasså bor du på Gumshornsgatan. Där ligger Eskader”.
Se separat information om Eskader.

Det största företaget var Freys Hyrverk, som hade hela nuvarande källarförråden, garage mm. under Gumshornsgatan 5, 7, 9, 11, och 13 för sin verksamhet. Förutom nuvarande infart fanns en utfart som mynnade vid det som nu är vårt avfallsrum, mitt emot porten till Gumshornsgatan 12. Freys hyrverk hade även en Nynäs-bensinmack på Gumshornsgatan som då hade genomfart mellan Styrmansgatan och Narvavägen. 
Se även historien om skapandet av Gumshornets park och stopp för genomfartstrafiken.

Källhänvisning:

Fotografier – Östermalm II / Stockholms Stadsmuseum (http://www.stockholmskallan.se/Soksida/Post/?nid=10600). 

Karta: Boström, R; Ladugårdslandet med Tyskbagarbergen blir Östermalm; 2008; Trafik-Nostalgiska Förlaget. s 45/ Stockholms Stadsmuseum

Boken om Freys finns att köpa hos Peter Langhorst på Eskader eller på Freys Hotel. I boken finns det många bilder från Gumshornsgatan