Föreningsstämma

En gång per år, i maj/juni månad, håller bostadsrättsföreningen ordinarie föreningsstämma. Kallelse distribueras separat till varje medlem i föreningen inför stämman.
Den som inte kan närvara kan ge fullmakt till make/maka, sambo eller annan medlem i föreningen att rösta för sin räkning. På stämman väljs bland annat styrelsen och revisorer för perioden till och med nästa ordinarie stämma. Styrelsen redovisar det ekonomiska resultatet för det gångna verksamhetsåret.
Du kan skriva till styrelsen och begära att en viss fråga (som rör föreningen eller huset) skall tas upp på stämman.