Föreningsstämma

Välkommen till föreningsstämma den 7 maj kl 19.00 (separat kallelse kommer inom kort).