Information inför hösten 2019

OVKDen lagstadgade ventilationsbesiktningen är nu genomförd. Många av lägenheterna har stora brister som måste åtgärdas för att få en godkänd OVK. Av denna anledning står föreningen inför ett stort projekt som vi i styrelsen nu planerar för. SophanteringVår fastighetsskötare Roger lägger ned mycket tid på att platta till kartonger, städa golvet och ha isär större […]

Välkommen sommar!

Parken sprudlar av grönska och ännu finare ska den bli. I veckan påbörjas grävningar för att skapa bättre belysning. Vår fina fontän ska också lagas. Vi räknar med att arbetet kommer fortgå ca två – tre veckor. Entreprenadarbetet med takmålning är avslutat men arbete med hängrännor och taksäkerhet fortlöper ytterligare ett par veckor. OVK-besiktning är […]

Konstprojektet Stolpersteine

På trottoaren framför Gumshornsgatan 6 kommer en så kallad Snubbelsten placeras. Ceremonin äger rum den 14/6 kl 1400. Varmt välkommen! Konstprojektet Stolpersteine initierades av den tyske konstnären Gunter Demnig i början av 1990-talet med syfte att hedra de judar, romer, politiska motståndare till nazismen, homosexuella m.fl. som fördrevs eller förintades av nazisterna 1933–1945. De första […]